Крайова
Булава УПЮ

6.1 Зголоситись на Крайові Вишколи


Інформація, яку слід подати на карті зголошення перед кожним вишколом:
• ім’я та прізвище кандидата
• точна адреса (мовою країни поселення) та телефон
• дата й місце народження
• пластовий ступінь
• приналежність до куреня і станиці
• дата й місце пластової присяги
• назва й дати виконуваних діловодств
• адреса й підпис Зв’язкового, Станичного чи Кошового або виховного референта при станиці, котрий поручає кандидата на вишкіл

З метою полегшення процесу зголошення на вишколи Крайова Булава УПЮ запровадила до обовязкового використання електронні зголошення на вишколи КВВ, КВЗ та КВПВ. Від тепер ваші зголошення вноситимуться в базу, опрацьовуватимуться і будуть передані коменданту найближчого вишколу.

  1. Зголошення на Крайовий Вишкіл Впорядників
  2. Зголошення на Крайовий Вишкіл Зв'язкових
  3. Зголошення на Крайовий Вишкіл Провідників Вишколів

6.2 Вишколи впорядників УПЮ

6.2.1 Передумови прийняття на вишкіл:
• закінчених 18 років життя. У вийняткових обставинах можна прийняти юнаків чи юначок, які успішно закінчили ІІІ Пробу(Етап) програми УПЮ або вже мають ступінь скоба-вірлиці
• вповні виповнена карта зголошення на вишкіл, із порученням Зв’язкового куреня чи Впорядника самостійного гуртка або Станичного (чи Кошового або виховного референта при станиці) або Крайового Коменданта (якщо кандидат не належить до пластової станиці)

6.2.2 Спосіб переведення вишколу:
• вишкіл переводиться під керівництвом коменданта вишколу, який має Перший або Другий ступінь КВ УПЮ та виконує функцію крайового референта вишколу УПЮ або є покликаний перевести цей вишкіл із рамени КПС чи ГПБ
• вишкіл можна переводити у формі однотижневого табору серед природи або кількаденного інтенсивного семінару (на мінімум 4 дні) у відповідному приміщенні
• Програма вишколу обов’язково включає всі подані в рамовій програмі теми з тим, що порядковість та кількість часу на кожну тему визначується залежно від рівня знання та досвіду зголошених кандидатів та тогочасних потреб даного краю. Теми в рамовій програмі становлять програму мінімум до якої все можн а додавати інші теми, які на той час потрібні. Комендант вишколу також визначає завдання до виконання перед вишколом. До цих завдань повинно входити критичне прочитання пластової літератури – Велика Гра, Життя в Пласті, Пластовий Довідник, Правильники УПЮ частина І і ІІ, і Правильник Однострою та Відзнак, тощо
• Зайняття вишколу переводиться при якнайактивнішій участі учасників вишколу (майстерні, відео, практичні зайняття з юнацтвом) а з виробленням ідентичности гуртка (конкурси, підготовка й виконання гурткових завдань).
• Вимоги для успішного відбуття вишколу (спосіб оцінки чи точкування) визначає комендант вишколу
• Комендант вишколу зобов’язаний вислати не пізніше 60 днів після закінчення вишколу свій звіт із переведення вишколу до установи, яка покликала його/її на цю функцію. Звіт обов’язково повинен включати таку інформацію – назву місця і дати вишколу, список проводу, список учасників із зазначенням, хто успішно закінчив або точні причини неуспіху, точну програму вишколу із поданням, хто був інструктором і скільки хвилин присвячено кожній темі чи зайнятті, та карти зголошення кожного учасника. Копію звіту з крайових вишколів без карт зголошень треба також переслати до ГПБ (для інформації)

6.2.3 Рамова програма Вишколу Впорядників УПЮ
• Мета Пласту: характерна українська людина, провідництво
• Ідейні основи Пласту – Три Головні Обов’язки, Пластова Присяга, Пластовий Закон, Пластовий Обіт, Пластовий Гімн, пластовий клич
• Вага виховання молодої людини на християнських засадах та роля виховників у реалізації такого виховання
• Українське національне виховання у Пласті: значення української мови, питання ідентичности української людини, роля виховників у ц ій справі
• Різниці й схожості у виховному підході до новацтва і юнацтва: новацький закон та три головні обов’язки у новацтві, метода виховання в УПН та метода самовиховання в УПЮ; спосіб переходу з однієї методи до другої без перещеплення засобів вживаних у новацтві
• Юнак та Юначка: особливості та різниці розвою (зокрема психічного), загроза для нормального розвитку – алькоголь, нікотин, наркотики
• Роля Впорядника гуртка УПЮ: права та обов’язки, відношення до членів гуртка, відношення до Зв’язкового куреня та інших дорослих осіб
• Устрій гуртка та метода самовиховання: взаємовідношення членів гуртка, діловодства та книговедення, назва гуртка та форми ідентифікації (прапорець, клич, відзнака), форми занять
• Устрій куреня УПЮ: Зв’язковий куреня, Рада Гурткових, форми занять, форми ідентифікації (число, патрон, барви, прапор)
• Організаційна побудова Пласту: станиця, Крайова пластова організація, Конференція Українських Пластових Організацій, поділ за уладами (УПН, УПЮ, УСП, УПС) та Пластприят
• Правила пластової гри: прийняття до Пласту, відзначення т а перестороги, вибуття з Пласту
• Безпека під час пластових занять: засоби безпеки (в домівці, на таборі, на мандрівці, під час спорту), відповідальність виховників, потреба точного плянування
• Основні елементи пластових занять із юнацтвом: гри, пісні, інструктажі, розповіді (хтось один розповідає), гутірки (всі дискутують на дану тему), спільне читання чи обговорення змісту юнацького журналу, майстрування, збірне добре діло, спорт
• Форми занять із юнацтвом: сходини, мандрівки, табори, ватри, імпрези, змагання, конкурси
• Три проби(етапи) Програми УПЮ та юнацькі ступені: початковий (на ступінь прихильника), перша (на ступінь учасника), друга (на ступінь розвідувача), третя (на ступінь пластуна скоба-вірлиці), способи переведення програми
• Плян праці гуртка УПЮ: на весь шкільний рік та поодинокі місяці чи частини року, пов’язання з пляном праці куреня та станиці
• Звітування гуртка УПЮ: потреба звітування, форма та зміст обов’язкового звіту
• Пластові церемоніяли та впоряд у гуртку та курені: основні правила впоряду, способи відкриття та закриття сходин, впорядові приписи в переведенні збірки куреня, церемоніял заприсяження, інші церемоніяли
• Пластовий однострій і відзнаки: частини однострою в УПЮ і їх ношення, розклад відзнак на пластовій сорочці та їх значення, відзначки виховника
• Книга Впорядника гуртка: Правильники УПЮ, Правильник Однострою т а Відзнак, збірка доручень від Зв’язкового, картотеку членів гуртка

6.3 Вишкіл Зв’язкових УПЮ

6.3.1 Передумова прийняття на вишкіл:
• признаний Перший ступінь КВ УПЮ
• заприсяжений як член УСП або УПС
• вповні виповнена й власноручно підписана карта зголошення з порученням від Зв’язкового куреня, в якому кандидат є Впорядником, або від члена Станичної Старшини відповідального за УПЮ, або відповідного діловода КПС у випадку самітників.

6.3.2 Спосіб переведення вишколу:
• Вишкіл переводить комендант вишколу (який має Другий ступінь КВ УПЮ) з рамени Головних Булавних УПЮ, або з рамени Крайових Комендантів чи Крайових Референтів вишколу УПЮ, які пові домляють про це Головних Булавних УПЮ
• Вишкіл переводиться у формі семінару при якнайактивнішій участі всіх учасників та учасниць
• Програма вишколу мусить включати щонайменше всі теми, що подані в рамовій програмі вишколу, але комендант вишколу має право устійнити кількість хвилин та порядковість кожної теми та додати інші теми чи завдання до виконання перед початком вишколу. До цих завдань повинно входити критичне прочитання Посібника Зв’язкового, статуту Крайової Пластової Організації та КУПО, тощо
• Вимоги для успішного закінчення вишколу визначає комендант вишколу
• Звіт із переведеного вишколу виготовляє комендант вишколу і пересилає не пізніше 60 днів після закінчення до Головних Булавних УПЮ. Звіт обов’язково повинен включати таку інформацію: місце і дати вишколу, список проводу, список учасників – із зазначенням, хто успішно закінчив або точні причини неуспіху, точну програму вишколу – із поданням, хто був інструкторами і скільки хвилин присвячено кожній темі та карти зголошення кожного учасника. Копію звіту без карт зголошень також одержить кожна КПС тих країн, звідки учасники приїхали та КПС, на терені якої відбувався вишкіл

6.3.3 Рамова програма Вишколу Зв’язкових УПЮ
• Основи пластового світогляду і його примінення в житті
• Провідництво в Пласті, зокрема в курені УПЮ – як його плекати
• Плекання релігійних практик і національних традицій та їхнє пов’язання: плекання характеру, практикування християнських засад
• Роля Зв’язкового/-ої куреня УПЮ: обов’язки й права, методики й засоби праці.
• Співпраця Зв’язкових куренів УПЮ з родиною, церквами, школою, громадою
• Сходини Ради Гурткових: програма та спосіб переведення
• Сходини юнацького куреня: програма та спосіб переведення
• Пластові юнацькі табори – курінні, окружні, інші: як їх плянувати та переводити
• Курінні мандрівки – сухопутні й водні: як їх плянувати, підготовляти та переводити
• Плян праці – плянування діяльности юнацького куреня: на весь рік і на поодинокі місяці, з узглядненням діяльности коша, станиці чи краю
• Книговедення та звітування з переведеної діяльности куреня
• Дошкіл гурткових: як його переводити, щоб підняти рівень гурткових та курінних занять
• Пластові церемоніяли і впоряд з куренем, способи переведення заприсяження, іменувань, відзначень, переходів до УПЮ та УСП
• Мірила поступу юнака й юначки: пластові вмілості, точкування, відзначення, перестороги
• Три проби(етапи) Програми УПЮ: відповідальність Зв’язкових куренів у правильному переведенні
• Заняття для старшого юнацтва: потреба різноманітности в заняттях, можливості спеціялізації (водне, літунське, лісове)
• Проблеми серед дітей юнацького віку в сучасному світі та як до цього повинні ставитися виховними: алькоголізм, статеве дозрівання, розбиті родини, мішані подружжя, тощо
• Пластова преса: які є видання, як ними можна користуватися в діяльності гуртків та куренів
Статут Конференції Українських Пластових Організацій та статути крайових пластових організацій; головна мета, юридичні потреби

Аналіз Ефективності КВВ УПЮ

Зголосити Вишкіл Впорядників

Зголосити Вишкіл Виховників можна наступним чином:

1. Заповнити попереднє зголошення вишколу
2. Надіслати його на пошту булави УПЮ upu@plast.org.ua не пізніше ніж на місяць до початку.
3. не пізніше ніж за 2 тижні до проведення вишколу необхідно надіслати до булави УПЮ програму вишколу, склад інструкторів та список учасників.

Після отримання даної інформації вишколу буде надане число.

Референтура

дані в роботі
Cтара база по посиланню