Крайова
Булава УПЮ

Проби УПЮ


         Перебуваючи в юнацтві(11-18 років), пластуни та пластунки проходять ряд етапів самовиховної програми. Завершення кожного етапу у формі відповідної проби свідчить про те, що пластун чи пластунка здійснили ще один крок на шляху до самовдосконалення - плекання власного характеру і світогляду, ціннісних установок та внутрішньої мотивації, розвиток провідницьких якостей, здобуття пластових знань, вмінь, вироблення навичок - узагальнено це можна назвати - формування пластових компетентностей. Після успішного завершення проби відбувається символічний перехід на новий етап шляхом іменування на здобутий ступінь, а після першої проби ще й складання пластової присяги як урочистої обіцянки перед пластовим загалом. Отриманий пластовий ступінь відображається відповідною відзнакою на лівому рукаві пластового однострою.

        Вимоги кожного етапу є пристосовані до конкретного віку та передбачають виконання певних завдань чи освоєння певних знань,вмінь чи навичок, необхідних пластунові у його повсякденному пластуванні. Наголошуємо, що першочергово є важливим розвиток пластового характеру та світогляду, провідницьких якостей.

         Пластові проби - це означена кількість завдань, що їх пластун чи пластунка має виконати. В означеному часі (приблизно третина з періоду перебування в УПЮ) юнак чи юначка має потвердити в умовах реального життя зусиллям і працею, пережиттям і знанням, що він повністю засвоїв встановлений для нього виховний матеріал та вільно розпоряджається прикметами та вмілостями, котрі відповідають виховній програмі його віку.

          Під час тижневих сходин, збірок, прогулянок та мандрівок гуртка і в подальшому під час занять цілого куреня юнак/юначка ознайомлюється з установленим для нього виховним матеріалом, переживає його в праці і в житті і так виробляє, оформлює і закріплює в себе певні прикмети характеру, пластового світогляду, здобуває знання, вміння та навички, тобто формує пластові компетентності.

          Пластові виховники - зв'язковий/ва і впорядник/ця - допомігши юнакові/юначці створити відповідні умови для самовиховної праці, стежать за його самовиховною діяльністю і стверджують окремі фази у його розвитку. Це ствердження відбувається так, що пластові виховники та провідники дають юнакові/чці у час перевірки проби виконати різні доручення, завдання, перейти випробування, проявити себе в іграх, змагах, алярмах тощо, щоб на основі цього встановити, в якій мірі юнак засвоїв самовиховний матеріал.

В ніякому випадку не слід застосовувати форму шкільного іспиту, “здавання проби”.


Діючі проби для здобуття ступенів у юнацтві були затверджені Крайовою Булавою УПЮ каденції 2013-2015 років  21.09.2015 р.Б. (Уточнені після МРСК 2018 року, коли були подані три резолюції щодо доповнень точок першої проби)

Редакційний процес відбувався протягом року, до якого могли долучитися усі охочі. До комісії входили: ст.пл.гетьм. скоб Любомир Шимків, ОЗО, ст.пл. Юрій Юзич, ОЗО, ст.пл. Роман Пастух, ОЗО,  ст.пл. Наталія Гайдук, Ls, ст.пл.вірл. Оксана Липова, Ls

Автор дизайну проб: ст.пл.прих. Оксана Шкоропад

Пластові проби останньої редакції діють після 25 травня 2016 р.Б.


За час перебування в юнацтві пластуни здають такі проби та здобувають такі ступені:
Ступінь пластуна-прихильника.
Надається через кілька місяців перебування в пластовому гуртку після того, як пластун/ка освоїв/ла ІІІ Головні обов'язки пластуна, пластовий закон та ще ряд базових знань. Свідчить про те, що юнак/ка виказав/ла та підтвердив/ла бажання стати пластуном/пластункою. Пластуни-прихильники ще не вважаються членами Пласту, а всього лиш кандидатами на членство.

Відзнака пластуна-прихильника – /cms/download.php?downloadid=893
Відзнака пластунки прихильниці – /cms/download.php?downloadid=894

"Скобине крило" - перша проба УПЮ - ступінь пластуна-учасника та пластунки-учасниці.

Пластун-учасник/пластунка-учасниця - це особа, що в повній мірі відповіла вимогам першої пластової проби: постійно, шляхом самовиховання, працює над своїм характером та світоглядом, поступово плекає провідницькі якості, засвоїла пластову ідею, прийняла пластові цінності та практикує добру пластову поставу, орієнтується в організації Пласту, взяла активну участь у пластових заняттях (зокрема мінімум один виховний табір), навчилась базовим засадам життя в природі, вміє дати собі раду у простих ситуаціях повсякденного життя, займається своїм тіловихованням та здобула щонайменше 6 пластових вмілостей, що відповідають даному етапу.

Після завершення першої проби юнаки та юначки складають пластову присягу, і таким чином стають повноцінними членами організації.


Проба пластуна-учасника "Скобине крило" – /cms/download.php?downloadid=897
Проба пластунки-учасниці "Скобине крило" – /cms/download.php?downloadid=898


"Скобиний хват" - друга проба УПЮ - ступінь пластуна-розвідувача та пластунки-розвідувачки.

Своїми вимогами, структурою друга проба загалом нагадує першу пробу, проте вона вимагає від пластуна/ки значно глибших теоретичних знань та проявлення провідницьких якостей та вмінь співпрацювати в команді - найперше в своєму гуртку, так і на рівні куреня та пластового осередку. Ступінь розвідувача/ки засвідчує, що пластун/ка і надалі шляхом самовиховання успішно плекає свій характер та світогляд, володіє ідейними засадами Пласту, дотримується пластових цінностей в щоденному житті, неодноразово взяв/ла участь в організації різноманітних пластових акцій та проєктів, вміє самостійно давати собі раду як в повсякденному житті, так і в природі (успішно відбув/ла мінімум один табір окружного чи крайового рівня. А також здобув/ла 5 пластових вмілостей цього етапу.

Пластун/ка-розвідувач/ка - це особа, що в повній мірі знайома із засадами пластування та може розпочинати самостійно готувати та реалізовувати прості проєкти.


Проба пластуна-учасника "Скобиний хват" – /cms/download.php?downloadid=895
Проба пластунки-учасниці "Скобиний хват" – /cms/download.php?downloadid=896


"Скобиний лет" - третя проба УПЮ - ступінь пластуна-скоба та пластунки-вірлиці.

Третя проба “Скобиного лету” передбачає, що пластун та пластунка сформували в собі базові якості провідника та виробили організаційний хист, знання, вміння та здобули досвід навчання інших; 

Скоб чи вірлиця демонструють, що є корисними членами громади, суспільства (служіння для інших);  постійно засвідчують,що живуть за трьома головними обов’язками та пластовим законом.

Ця проба відрізняється за структурою від першої і другої. пластун/ка має зреалізувати ряд тематичних проектів, результатом котрих буде позитивний ефект для Пласту чи суспільства. Окрім того пройти спеціальні вишколи для третьопробників, виконати завдання та інші вимоги, передбачені в програмі третьої проби.

Третя проба - засіб реалізації мети Пласту з формування свідомих, відповідальних і повновартісних громадян, провідників суспільства, пластунів із здобутими знаннями, вміннями, виробленими навичками відповідно до Програми УПЮ, сформованим характером та пластовим світоглядом, ціннісними установками та внутрішньою мотивацією, доброю пластовою поставою відповідно до Ідейних засад Пласту.


Гетьманський пластун-скоб та гетьманська пластунка-вірлиця - почесний ступінь
Крім згаданих проб в УПЮ існує почесний ступінь гетьманського пластуна-скоба (гетьманської пластунки-вірлиці). Ступінь гетьманського пластуна-скоба/пластунки-вірлиці не здобувається юнаком чи юначкою, а може бути наданий за ініціативою виховників (впорядника/ці, зв’язкового/ої). Цей ступінь надається за винятково взірцеву працю та поставу. Передумовами для отримання цього ступеня є:
  • Щонайменше 6 місяців бездоганного пластування після здобуття ступеня скоба/вірлиці
  • Займав/-ла провідні посади в Пласті
  • Виказав/-ла провідницький хист
  • Здобув/-ла щонайменше 20 пластових вмілостей
  • Своїм особистим і громадським життям, пластовою поставою та характером дасть підставу пластовому проводу для переконання, що як гетьманський пластун-скоб (гетьманська пластунка-вірлиця) принесе честь і добру славу українському Пласту, житиме строго за пластовим законом і працюватиме для добра Пласту й українського народу.