Крайова
Булава УПЮ

Новини КБ УПЮ

Історія куреня УПЮ

Автор: Андрій Пивоварчук

Ідея проекту: відтворити історію куренів за допомогою курінних звітів та важливих документів, що стосується куреня від початку заснування.

Де взяти документи\звіти:  В музеї-архіві пластового руху є курінні звіти кожного куреня починаючи від установчих сходин та завершуючи 2008 роком. Від 2008 року і по сьогоднішні дні курінні звіти є в станичному архіві.

Яку інформацію потрібно відібрати з документів?

Що робити з обробленою інформацією?: Крайова Булава УПЮ погодилась сприяти розміщенню всієї історії куреня на сайті булави. Для кожного куреня буде створена окрема сторінка, яка наповнюватись відповідно поданих матеріалів.

Порядок роботи над проектом:

  1. зголоситись керівнику проекту
  2. зісканувати матеріали які будуть надані в архівах музею та станиці
  3. відібрати потрібну інформацію з електронних зразків
  4. подати інформацію керівнику проекту для викладу на сайт КБ УПЮ
Курені, які завершили проект:

Курені, які працюють над проектом:

-
Контактна особа: andriy.pyvovarchuk@gmail.com

-
Проект проходить за підтримки:
  Крайової Булави УПЮ та Музею-архіву пластового руху