Крайова
Булава УПЮ

Новини КБ УПЮ

Затверджено до річної апробації вмілості "Летунство" та "Авіаційна метеорологія"

Автор: Аня Музала

На основі тримісячного обговорення Крайова булава УПЮ затвердила вмілість "Летунство" та "Авіаційна метеорологія" до річної апробації. Вимоги до вмілостей:

Летунство (3 проба)

1. Розказати історію летунства у світі.
2. Пояснити основні закони аеродинаміки:
а) основні властивості газів, авіаційна метеорологія.
б) аеродинамічні спектри обтікання тіл. Закон Бернулі. Аеродинамічна труба.
в) розподіл сил на крилі. Повна аеродинамічна сила. Індуктивний опір. Аеродинамічна якість крила. Геометричні параметри крила і їх вплив на аеродинамічні характеристики.
3. Пояснити теорію планеруючого і маневрового польоту:
а) планерування. Розподіл сил. Вплив навантаження на крило, сили і напрямки вітру на характеристики планерування.
4. Пояснити стійкість і керованість ЛА:
а) поняття стійкості і керованості. Види стійкості.
б) повздовжня, поперечна стійкість. Стійкість на курсі. Бокова стійкість.
5. Розказати про додаткове обладнання для польоту.
а)Висотомір, покажчик повітряної швидкості. Магнітний компас. Варіометр. Авіагоризонт. Вказівник крену та ковзання.
б) рятувальні системи. Будова та принцип використання парашута.
6. Пояснити психологію пілота:
а) Фізичні фактори. Сили і перевантаження, які діють на пілота. Вимоги до фізичного розвитку пілота.
б) Психологічні фактори. Психічний образ польоту. Психічний стан пілота. Страх. Час.
7. Розказати правила і положення про повітряний рух України:
а) Повітряний кодекс. Повітряний простір. Ешелони. Повітряні коридори. Зони аеропортів. Заборонені зони. Керування повітряним рухом. Допуск до польотів.
б) Правила повітряного руху. Пріоритет у повітрі. Правила розходження у повітрі. Політ у вільному просторі. Політ над схилом.


Авіаційна метеорологія (2 проба)

1. Розказати про склад і властивості повітря.
2. Пояснити рух атмосфери. Вітер. Холодний і теплий фронт. Фронт оклюзії.
3. Розказати про утворення хмар, висхідні потоки, точка роси і висота хмар, життя хмар, опади.
4. Розказати про різновиди вітрів. Визначення вітру по ознаках. Вітер біля поверхні. Висотні вітри.
5. Пояснити що таке турбулентність. Причини турбулентності.
6. Розказати про термічні потоки (Народження терміка. Умови підйому повітря. Джерела термічних потоків. Терміки Розміри і сила термічних потоків. Висота терміків. Термічні потоки у вітер).
7. Пояснити причини виникнення грози. Цикл життя грози. Різновиди грози. Небезпеки гроз. Спадні потоки і фронт поривчастості (шквал).