Крайова
Булава УПЮ

Новини КБ УПЮ

КБ УПЮ затвердила вмілості "Археологія" до трьохмісячного обговорення

Автор: Ярина Вдовичин

Крайова булава УПЮ затвердила  юнацькі вмілості "Археологія" до трьохмісячної апробації.
Вимоги до вмілостей:

Археологія І
1. Розповісти, що таке археологія.
    - Чим вона відрізняється від інших наук про землю та історію.
    - Які є спеціалізації в археології?
    - Що таке «археологічна культура» і її відмінність від «племені» чи «народу».
2. Написати твір на тему: «Моє бачення користі від вивчення давніх пам’яток» (до 2 сторінок друкованого тексту).
3. Розказати про наступні періоди давньої історії України (хронологічні межі, характерні особливості) :
   - палеоліт;
   - мезоліт;
   - неоліт;
   - енеоліт;
   - бронзова доба;
   - залізна доба.
4. Розповісти, які народи населяли територію України у І тисячолітті до Р. Х. — І тисячолітті після Р. Х. (назви, часові проміжки, особливості).
5. Знати і розповісти про період княжої доби (розвиток міст, господарства, ремесел).
6. Скласти життєписи двох українських археологів та розповісти про них на гурткових сходинах.

Археологія ІІ
1. Здобути вмілість Археологія І.
2. Знає про юридичні вимоги для проведення археологічних робіт.  
3. Взяти участь в 1 археологічному таборі, в часі якого відповісти наступним вимогам:
· розповісти правила, за якими закладаються шурфи та розкопи;
   - Як орієнтується розкоп?
   - Які бувають розміри археологічного квадрату?
   - Що таке бровка розкопу?
   - На яку глибину ведуться археологічні розкопки?
· зробити вертикальну і горизонтальну зачистку ділянки розкопу;
· знати як шифруються знахідки;
· замалювати з допомогою профілятора 2 пам’ятки (знахідки).
4. Розповісти правила консервування розкопу.

Археологія ІІІ
1. Здобути вмілість Археологія ІІ.
2. Здобути вмілість Картографія.
3. Взяти участь в 1 археологічному таборі, в часі якого відповісти наступним вимогам:
   · показати своє вміння користуватися нівеліром, теодолітом;
   · накреслити план розкопу;
   · знати умовні позначення, що використовуються в археології;
   · замалювати стратиграфію однієї з стінок розкопу;
   · зробити фотофіксацію 1 об’єкту та 5 знахідок;
4. Знати як складається список знахідок, взяти участь у складанні такого списку.