Крайова
Булава УПЮ

Новини КБ УПЮ

Рішення щодо критерій відбору виховників УПЮ у міжнародних акціях на 2015 рік

Автор: Крайова Булава УПЮ

Зважаючи на те, що пластуни з України приймають участь у багатьох пластових заходах за межами України, КБ УПЮ обрала критерії по яких буде відбирати виховників для участі у майбутніх подіях.

1. зараховане КВВ УПЮ
2. виховницький досвід
3. актуальна пластова діяльність
4. досвід в організації юнацьких таборів
5. добра пластова постава