Крайова
Булава УПЮ

Кадра Виховників

1. Загальні Положення

1.1 Kaдра виховників і виховниць (далі – КВ) УПЮ – це об’єднання вишколених виховників і виховниць, які дбають про усп ішність виховного процесу та самовиховної праці юнацтва.

1.2 Спільною відзнакою всіх членів КВ є білий шнурок при пластовому однострою.

2. Мета і завдання

2.1 Метою КВ УПЮ є:
 • • необхідна та доцільна праця цілої Кадри, та поодиноких її членів зокрема, для добра та користі української молоді, згуртованої в УПЮ;
 • • об’єднання, вишколення та дошкіл юнацьких виховників та виховниць;
 • • існування постійного ядра вишколених юнацьких виховників та виховниць, яке на основі наукових студій та досвіду праці з юнацтвом постійно ро звивало б і впроваджувало концепцію самовиховання юнацтва.
 • 2.2 Завдання КВ УПЮ:
 • • здійснення мети КВ УПЮ
 • • керування системою самовиховання юнацтва
 • • керування КВ УПЮ
 • 2.3 Для здійснення своїх завдань КВ УПЮ організує діяльність виховників на рівні:
 • • куреня УПЮ
 • • осередку (станиці)
 • • краю
 • • країв
 • 3. Cтупені КВ УПЮ

  Для підтвердження набутих кваліфікацій КВ УПЮ вживає двох ступенів:
  • Перший ступінь КВ УПЮ (КВ-І УПЮ) – ступінь Впорядника
  • Другий ступінь КВ УПЮ (КВ-ІІ УПЮ) – ступінь Зв’язкового

  3.2 Перший ступінь КВ УПЮ

  3.2.1 Перший ступінь КВ УПЮ признає КПС (Крайовий провід КВ) лише заприсяженим пластунам і пластункам зі свого краю, які успішно закінчили Вишкіл Впорядників УПЮ (на підставі звіту коменданта вишколу) та успішно виконують обов’язки безпосередньої праці з юнацтвом у станиці (перед або після вишколу) протягом одного шкільного року (на підставі рекомендації Станичної Старшини).
  <Вимоги для здобуття 1-го ступеня КВ для пластунів України в розділі "Здобуття ступенів КВ"

  3.2.2 КПС проголошує це рішення у своєму офіційному органі та висилає відповідну посвідку та відзнаку для кандидата на руки Станичної Старшини.

  3.2.3 КПС провадить крайовий реєстр усіх осіб, яким признано Перший ступінь КВ УПЮ (КВ-І УПЮ)

  3.3 Другий ступінь КВ УПЮ (КВ-ІІ УПЮ) <Вимоги для здобуття 2-го ступеня КВ для пластунів України в розділі "Здобуття ступенів КВ"

  3.3.1 Другий ступінь КВ УПЮ признає КПС (або делегований орган визначений краєм) за рекомендацією крайового проводу УПЮ тим заприсяженим пластунам і пластункам, які попередньо одержали КВ-І УПЮ (на підставі реєстру КВ у даному краю), успішно закінчили Вишкіл Зв’язкових УПЮ (на підставі звіту коменданта вишколу) та одержали рекомендацію КПС (крайовий провід КВ)

  3.3.2 ГПБ проголошує це рішення у Пластових Вістях і пересилає посвідку та відзнаку до КПС для вручення на відповідному форумі та для проголошення у крайовому органі й відмічення у крайовому реєстрі КВ УПЮ.

  3.3.3 ГПБ (Головний провід КВ) веде світовий реєстр осіб, яким признано КВ- ІІ-УПЮ (ступінь зв’язкового) .

  3.4 Відзнака ступенів КВ УПЮ

  3.4.1 Перший ступінь – ступінь Впорядника – КВ-І УПЮ
  • відзнака має малинові літери ‘KВ’, носиться на правому рукаві пластової сорочки вище ліктя.

  3.4.2 Другий ступінь – ступінь Зв’язкового – КВ-ІІ УПЮ
  • відзнака має малинові літери ‘KB’, і обведена золотим шнурочком; носиться на правому рукаві пластової сорочки вище ліктя.

  3.5 Крайовий провід КВ має право встановити додаткові, або інші вимоги до здобуття ступенів КВ УПЮ.

  4. Членство, права та обов'язки, втрата членства

  4.1 Членами КВ УПЮ є пластуни і пластунки віком від 18 років, які успішно закінчили Вишкіл Впорядників УПЮ а також є:
  • діючими Впорядниками гуртків УПЮ
  • діючими Зв’язковими куренів юнаків/юначок
  • Кошовими чи Референтами УПЮ осередків, Крайовими Комендантами чи Референтами УПЮ в КПС, Головними Булавними УПЮ при ГПБ
  • співробітниками та членами булав УПЮ осередків, країв, ГПБ

  4.2 Є три категорії членів КВ УПЮ:
  • дійсні члени – це юнацькі виховники та виховниці, які здобули щонайменше КВ-І (Перший ступінь) – ступінь Впорядника, і в даний момент працюють безпосередньо з юнацтвом в ролі Впорядника, або виконують діловодство, пов’язане з працею в УПЮ чи для УПЮ
  • члени-дорадники: це колишні дійсні члени, які в даний час неактивні в юнацькій ділянці
  • члени-кандидати – це пластуни чи пластунки, які виконують обов’язки Впорядника гуртка УПЮ або виконують діловодство, пов’язане з працею в УПЮ чи для УПЮ, але ще не одержали Першого ступеня КВ УПЮ (ступеня Впорядника)

  4.3 Дійсні Члени КВ УПЮ творять Скобиний Круг Кадри Виховників УПЮ.

  4.4 Обов’язки члена КВ УПЮ:
  • працювати з юнацтвом чи для юнацтва, здійснюючи систему виховання та самовиховання
  • працювати постійно над собою для поглиблення знання та підвищення своїх кваліфікацій виховника, інструктора чи іншого діловода УПЮ

  4.5 Права Членів КВ УПЮ:
  • члени СК (Скобиного Круга) котрі мають КВ-ІІ УПЮ – ступінь Зв’язкового, мають право ухвального голосу на ВРСК (Велика Рада Скобиного Круга), МРСК (Мала Рада Скобиного Круга) та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до Головного, Крайового чи місцевого проводу КВ УПЮ
  • члени СК котрі мають КВ-І УПЮ – ступінь Впорядника, мають право ухвального голосу на МРСК та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до Крайового чи місцевого проводу КВ УПЮ
  • члени-дорадники з першим ступенем КВ УПЮ мають право дорадчого голосу на МРСК та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до Крайового чи місцевого проводу КВ УПЮ
  • члени-дорадники з другим ступенем КВ УПЮ мають право голосу на ВРСК, МРСК та в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до Головного, Крайового чи місцевого проводу КВ УПЮ
  • члени-кандидати мають право ухвального голосу в місцевому осередку КВ УПЮ і можуть бути вибраними до проводу місцевого осередку КВ УПЮ

  4.6 Втрата членства в КВ УПЮ

  4.6.1 Члени КВ УПЮ можуть бути виключені з КВ УПЮ через:
  • неоправдане занедбування виховної праці або діловодства в УПЮ чи для УПЮ
  • дії та вчинки, які є поганим прикладом для юнацтва та інших виховників
  • постійне нехтування засад безпеки
  • використання непластових методів виховання

  4.6.2 Ініціювати виключення з членів КВ УПЮ може кожен пластун чи член Пластприяту, подаючи на письмі арґ ументований внесок до місцевого осередку КВ УПЮ, а також, у випадку незгоди з рішенням місцевого осередку КВ УПЮ, до Крайового проводу КВ УПЮ.

  4.6.3 Справу виключення з КВ УПЮ розглядають члени місцевого осередку КВ УПЮ і при необхідності, Крайовий провід КВ УПЮ.

  4.6.4 Виключення з КВ УПЮ є формальною забороною ведення виховної роботи в Пласті.

  4.6.5 Виключений член КВ УПЮ має право у тримісячний термін подати апеляцію до Крайового проводу КВ УПЮ або Головного проводу КВ УПЮ.

  5. Структура та керівні органи

  5.1 КВ УПЮ має такі керівні органи:
  • Велика Рада Скобиного Круга (ВРСК) та Головний провід КВ (Скобиного Круга) – на рівні країв
  • Мала Рада Скобиного Круга (МРСК) та Крайовий провід КВ (Скобиного Круга) – на рівні краю
  • сходини місцевого осередку КВ УПЮ та кошові – на рівні станиць
  • сходини КВ куреня УПЮ та Зв’язкового – на рівні куреня УПЮ

  5.2 Велика Рада Скобиного Круга (ВРСК)

  5.2.1 ВРСК – це збір членів СК з Другим ступенем КВ УПЮ, яка з правила відбувається при нагоді Зборів Конференції Українських Пластових Організацій (КУПО). ВРСК може також відбуватися в інший час для вирішення важливих питань в ділянці УПЮ. ВРСК готує Головний провід СК, повідомляючи краї хоч три місяці перед ВРСК про час і місце. Головний провід СК розсилає програму та дотичні матеріяли до Крайових Комендантів і Референтів УПЮ та кожного зголошеного члена СК. ВРСК провадить вибрана президія ВРСК.

  5.2.2 До компетенції ВРСК належить:
  • схвалювання правильників КВ УПЮ
  • вибір Головного проводу КВ УПЮ
  • устійнення напрямних діяльности СК
  • пропонування змін до Правильника УПЮ та інших правильників, які мають відношення до УПЮ
  • намічення резолюцій у юнацьких справах, які мали б бути запропоновані Зборам КУПО до схвалення
  • розгляд найважливіших проблем УПЮ та пов’язаних з УПЮ

  5.2.3 Право ухвального голосу на ВРСК мають лише члени СК з Другим ступенем КВ УПЮ. Кожен має на Великій Раді один голос, якого не можна передавати. Вийнятком члени СК з поза континенту, на якому відбувається ВРСК; вони мають право передавати свої голоси іншим членам СК з Другим ступенем КВ УПЮ, повідомляючи про це Президію ВРСК на письмі. Умова – одна особа не може акумулювати більше трьох переданих голосів.

  5.2.4 Ніякі постанови ВРСК не можуть суперечити постановам Статуту КУПО. Постанови ВРСК, які відносяться до справ, які є в компетенції Зборів КУПО або ГПБулави, є рекомендаціями для цих установ та зобов’язують членів СК аж по одобренні даними установами.

  5.3 Головний провід КВ УПЮ (Скобиного Круга)

  5.3.1 Велика Рада Скобиного Круга вибирає з поміж дійсних членів з Другим ступенем КВ УПЮ та членів-дорадників, які здобули Другий ступінь КВ УПЮ, звичайною більшістю голосів Головний провід КВ в складі провідника, заступника а також інших членів для ведення праці СК. Якщо продівником обрано пластуна, то заступницею мусить бути пластунка, і навпаки. Провідник/-ця і заступниця/-к провідника/-ці СК виконують обов’язки Головних Булавних УПЮ в складі ГПБулави після їх затвердження Зборами КУПО або ГПРадою.

  5.3.2 Головний провід СК при допомозі та співпраці всіх членів СК, а зокрема Крайових
  Комендантів та Референтів УПЮ, має такі основні завдання:
  • виготовляти проєкт Правильника КВ УПЮ чи потрібних змін у ньому
  • виготовляти проєкт Правильника УПЮ чи потрібних змін у ньому
  • опрацьовувати програми вишколів та дошколів в УПЮ
  • слідкувати за організацією та переведенням вишколів КВ по краях і там, де треба, ініціювати такі вишколи
  • слідкувати за діяльністю УПЮ по краях
  • дбати при співучасті референта пластових видань про посібники, матеріяли та журнали для юнацтва та юнацьких виховників
  • готувати резолюції на Збори КУПО
  • репрезентувати УПЮ в ГПБулаві

  5.4 Мала Рада Скобиного Круга (МРСК)

  5.4.1 Мала Рада СК – це збір членів СК для вирішення важливих питань виховного процесу в крайових організаціях. Малу Раду підготовлює Провід СК тієї країни, де відбувається МРСК, повідомляючи членів за два місяці перед Радою про час і місце. Провід СК виготовляє і розсилає програму та дотичні матеріяли в осередки до Референтів УПЮ і Зв’язкових, до кожного зголошеного члена СК.

  5.4.2 До компетенції МРСК належить
  • вибір Крайового проводу СК
  • визначення напрямних діяльности СК у своєму краю
  • пропонування змін до Правильника УПЮ та інших правильників, які мають відношення до УПЮ
  • розгляд найважливіших проблем УПЮ та пов’язаних з УПЮ
  • прийняття резолюцій та постанов у юнацьких справах, справах організації та проведення виховного процесу, у справах виховників даного краю

  5.4.3 Право ухвального голосу на МРСК мають дійсні члени КВ УПЮ даного краю. Кожен делеґат має на МРСК один голос, якого не можна передавати. Право дорадчого голосу на МРСК мають в.о. Зв’язкових юнацьких куренів, якщо вони не є членами СК. Про надання дорадчого голосу іншим особам вирішує МРСК на початку засідання.

  5.4.4 Ніякі постанови МРСК не можуть суперечити статутам своїх крайових організацій. Постанови МРСК, що стосуються її компетенції, є обов’язковими, до виконання КПСтаршиною даного краю.

  5.5 Крайовий провід КВ УПЮ (Скобиного Круга)

  5.5.1 МРСК вибирає серед членів СК краю звичайною більшістю голосів Крайовий провід СК у складі: провідник/-ця, заступник/-ця, інших необхідних членів для ведення праці СК. Провідник/-ця і заступник/-ця провідника/-ці СК виконують обов’язки Крайових Комендантів УПЮ в складі КПС після їх затвердження Крайовим Пластовим З’їздом чи КПРадою.

  5.5.2 Крайовий провід КВ УПЮ при допомозі та співпраці всіх членів КВ краю, а зокрема Референтів УПЮ на всіх рівнях та Зв’язкових куренів УПЮ, має такі основні завдання:
  • вести картотеку діючих Впорядників і Зв’язкових куренів УПЮ
  • готувати річний плян вишколів виховників УПЮ й організувати їх переведення
  • відповідати за своєчасні дошколи виховників та ініціювати проведення семінарів, конференцій, ін. на виховну тематику
  • визначати необхідність опрацювання методичних матеріялів
  • контролювати забезпечення осередків пластовою літературою
  • дбати про друк пластових посібників, матеріялів та журналів для юнацтва та юнацьких виховників свого краю
  • вести картотеку куренів і гуртків УПЮ
  • перевіряти діяльність юнацьких частин
  • відповідати за проведення ІІІ Проби(Етапу) УПЮ та іменувати пластунів-скобів та пластунок-вірлиць
  • відповідати за табори УПЮ, подавати річний плян-графік пластових таборів свого краю на затвердження КПС
  • виносити на затвердження кандидатури комендантів пластових таборів свого краю
  • перевіряти табори УПЮ та таборові програми, приймати рішення про їх відповідність пластовим вимогам
  • вести реєстр таборів УПЮ свого краю
  • виконувати інші функції, пов’язані з виховним процесом в УПЮ
  • репрезентувати УПЮ в КПС

  5.6 Члени КВ УПЮ станиці організують та координують свою діяльність через свій осередок КВ УПЮ. Очолює осередок КВ УПЮ Кошовий/-а чи Референт/-ка УПЮ, яких обирають члени КВ станиці періодично на своїх сходинах. Кандидатура Кошового/-ої, Референта/-ки УПЮ затверджується Загальним Збором станиці чи Станичною Старшиною. Через Кошових та Референтів УПЮ здійснюється зв’язок між Головним та Крайовим проводами СК та всіма членами КВ УПЮ і навпаки.

  5.7 Усі виховники куреня УПЮ творять КВ Куреня і, як члени КВ УПЮ, несуть безпосередню відповідальність за перебіг виховного та самовиховного процесу юнацтва. З цією метою КВ Куреня відбуває реґулярно сходини (переважно перед чи зразу після Ради Гурткових). Провадить діяльність КВ Куреня Зв’язковий.

  5.8 Впорядники одиноких (самостійних) гуртків підтримують зв’язок безпосередньо з Крайовим проводом КВ та можуть долучитися до праці КВ близько розташованого пластового осередку

  6. Здобуття ступенів КВ

  - Хочу зголосити методичний проект
  - Хочу заповнити форму зголошення на здобуття ступеня КВ І
  - Хочу заповнити форму зголошення на здобуття ступеня КВІІ

  Вимоги для здобуття ступеня КВ І:
  • 2 роки успішної виховницької діяльності
  • методичний проект (тут зразок)
  або
  • для здобуття альтернативного КВ І – 4 роки успішної виховницької діяльності

  Вимоги для здобуття ступеня КВ ІІ:
  • 2 роки виховництва після здобуття КВ І
  • абсольвентство МВТ "Лісова Школа" чи "Школа Булавних" або крайового вишкілу комендантів таборів УПС
  • абсольвентство крайового вишколу зв’язкових УПЮ
  • бути комендантом пластового табору (від рівня курінного і вище)

  Витяг з протоколу засідання СПС з рекомендацією надати відповідний ступінь КВ слід надсилати на скриньку відповідному діловоду upu.metod@gmail.com

  7. Методичний проект

 • [КВ] Зразок методичного проекту на КВ1

 • Методичний проект — коротка методична розробка виховників для виховників щодо тієї чи іншої галузі виховання пластового юнацтва. Проекти можуть бути, як у вигляді досліджень, та і у вигляді гутірок, рекомендацій до прийняття вмілостей, рекомендацій до прийняття точок проб, опис мандрівок тощо.

  Для того, щоб написати методичний проект існують такі кроки:
  1. Зголошення теми методичного проекту референту Кадри виховників (можна свою, а можна обрати з переліку);
  2. Крайова Булава затверджує тему і повідомляє автора про дозвіл на написання проекту;
  3. Методичний проект пишеться як допис на сайті Пластової банки в розділі "Думка виховника"
  4. Після перечитки відповідним референтом і затвердження проекту Крайовою Булавою УПЮ, проект з'являється у вільному доступі на Пластовій банці.

  Методичні проекти, затверджені Крайовою Булавою УПЮ знаходяться на ресурсі для виховників/ць "Пластова банка"