Крайова
Булава УПЮ

Організація юнацтва

Улад Пластунів Юнаків (УПЮ-ів) і Улад Пластунок Юначок (УПЮ-ок) це організаційні клітини Пласту для хлопців і дівчат віком від 11 до 18 років в яких юнаки і юначки зорганізовані в гуртках і по куренях. 

Детальніше дивіться Правильник УПЮ ч. 1, Посібник зв’язкового, “Життя в Пласті” та інші пластові видання на цю тему.

Гурток

Гурток – це основна самовиховна клітина в юнацтві. В Гуртку відбувається головна частина процесу самовиховання юнаків і юначок. Під час занять у гуртку, юнацтво пізнає ідеали і організацію Пласту та розвивається фізично, емоційно, розумово, суспільно й духовно. 

Впорядник – це старший друг чи подруга для членів гуртка юнацтва, які допомагають гуртку діяти і відповідають за те, щоб все, що діється в гуртку відповідало засадам методики пластового виховання. Впорядник гуртка співпрацює зі зв’язковим, який загалом відповідає за виховну працю куреня, координуючи Кадру виховників.

Назва і символіка гуртка

Гурток вибирає собі назву і свій символ. Звичайно це назва звіра, птаха або рослини. Часом ця назва пов’язана з патроном або традицією куреня. Гурток може мати свою барву і своє знамено, різні гурткові традиції.

Гурткові діловоди

Члени вибирають провід гуртка голосуванням, раз на рік або що шість місяців. Гурткові діловоди ведуть окремі книги діловодів. 

 • Гуртковий  провідник– очолює гурток і його репрезентує, дбає щоб гурток мав план праці. 
 • Заступник – заступає гурткового і веде книгу присутності членів на заняттях 
 • Писар – пише протоколи під час сходин і відповідає за листування. 
 • Скарбник – приготовляє фінансовий план гуртка і збирає членські внески. 
 • Господар – робить закупи гурткового майна і зберігає його. 
 • Хронікар – відповідає за хроніку гуртка.

Відзнаки гурткових діловодів

На лівій кишені сорочки однострою гуртковий носить два паски срібної барви, а заступник носить один пасок срібної барви.

Діяльність гуртка

 • Сходини – гурток сходиться регулярно(переважно щотижня) та спільно щось робить. Сходини відбуваються в пластовому приміщенні або серед природи. Включають такі основні елементи: відкриття, впоряд, гутірка, майстерка або інструктаж, ігри, співи, адміністративні справи, закриття.
 • Прогулянки – гурток відбуває різного роду прогулянкок: мандрівки пішки, на велосипедах, на воді, зимові. 

Гурток бере участь в курінних, станичних чи крайових збірках і таборах.

Курінь

Курінь складається з двох до п’яти гуртків. За курінь відповідає виховник-зв’язковий. Коли є досить гуртків, провід станиці підшукує виховника, який скликає на раду членів гуртків, які будуть творити новий курінь. На першій раді члени вибирають патрона, барву і провід куреня і подають звіт про створення куреня, який стає підготовчим. Курінь вибирає собі свого патрона – видатну особу з українського минулого, яку члени куреня уважають собі за приклад. Курінь вибирає свої барви яких ще не має інший курінь в краю. Після успішного пробного періоду, курінь одержує чергове число. Знамено куреня – полотняний квадрат 75х75см барви куреня.

Курінний прапор

Курінний прапор – виготовлений по-мистецьки, проєкт якого має бути затверджений крайовим проводом. Посвячення прапора, це велике курінне свято.

Курінна рада

Курінна рада - це збір членів цілого куреня для вибору курінного проводу і хорунжого. Курінний провід складається із: курінного, заступника, писаря, скарбника, господаря, хронікаря. Кожний член проводу провадить свою книгу. 

 • Курінний – репрезентує курінь, провадить курінними сходинами і сходинами Ради Гурткових і відповідає за виконанням рішень Ради Гурткових. 
 • Заступник курінного – заступає курінного і веде картотеку й список присутности членів куреня. 
 • Писар – веде книгу протоколів Ради Гурткових, курінних сходин і провадить листування куреня. 
 • Скарбник – підготовляє фінансовий план куреня та збирає членські внески і інші оплати, виплачує за витрати куреня. 
 • Господар – робить закупи майна і зберігає його в порядку. 
 • Хронікар – відповідає за курінну хроніку. 
 • Хорунжий - опікується курінним знаменом та курінним прапором, виступає зі знаменом чи прапором підчас виступів в яких курінь бере участь. 

Рада гурткових провадить діяльність куреня – підготовляє плян праці куреня, пропонує членів куреня на пластові відзначення, надає пластові перестороги і викреслює членів куреня згідно з приписами. Членами Ради гурткових є курінний провід та всі гурткові провідники. На сходинах Ради Гурткових завжди є зв’язковий. Програма сходин Ради гурткових включає: звіти курінного проводу, звіти гурткових, обговорення праці куреня, плянуванню курінних занять, дошкіл гурткових.

Діяльність куреня

Заняття куреня доповнюють пластову програму гуртків. Курінні заняття включають сходини, курінні свята, збірки, прогулянки, табір, спільні заняття із іншими куренями. Курінний табір планує і переводить Рада гурткових при допомозі зв’язкового і впорядників.